CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ( CLB )

Waarvoor kan je bij ons terecht ?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.
We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kunt alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Je kunt naar het CLB …
– als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
– als je kind moeite heeft met leren
– voor studie- en beroepskeuzehulp
– als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam
– als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid
– met vragen rond inentingen

Je kind moet naar het CLB …
– op medisch onderzoek
– als het te vaak afwezig is op school (leerplicht)
– voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
– om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen
– bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Hoe kan u het CLB bereiken ?

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Elke 2de en 4de donderdag van de maand is het centrum tot 18.30 uur geopend. Je kunt met de medewerkers ook ( telefonisch of via mail ) afspraken maken voor andere gespreksuren.
Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie ( met uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie ). Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen.

Adres :

Edmond Van Hoofstraat 8
2400 Mol

014 / 33 76 20

mol@clb-kempen.be

Wie zijn de CLB-medewerkers voor onze school ?

Pedagoge : Carine Ooms ( carineooms@clb-kempen.be )

Maatschappelijk werker : Joke Van Soom ( jokevansoom@clb-kempen.be )

Paramedisch werker : Griet Vos ( grietvos@clb-kempen.be )

Schoolarts : Petra Van Leuven ( petravanleuven@clb-kempen.be )