Inleiding

Inleiding

Ouders willen weten wat er op school met hun kinderen gebeurt en willen, in de mate van het mogelijke, ook zelf deelnemen aan het schoolgebeuren. Onze school verschaft immers niet alleen onderwijs aan onze kinderen, maar werkt ook mee aan hun totaalopvoeding.
De ouderraad bestaat uit een groep van mensen die samen met de leerkrachten en de directeur willen meewerken aan het welzijn van de school. Naast het organiseren van bovenstaande activiteiten, bespreken we op onze maandelijkse vergaderingen diverse onderwerpen die de school aanbelangen : verkeer, inrichting van de speelplaats, uitnodigen van een spreker. Zowel leerkrachten als directie staan voor een open communicatie, toch kan het zijn dat ouders liever hun grieven kenbaar maken via een lid van de ouderraad. Wij gaan dit niet uit de weg en stellen dit dan ook zeer consequent bespreekbaar op de vergaderingen. Onze vergaderingen zijn geen ellenlange, saaie vergaderingen, maar toffe bijeenkomsten waar ook eens hartelijk kan gelachen worden.

Maar … vele handen maken licht werk. Voelt u zich geroepen om uw steentje bij te dragen in de werking van de ouderraad, neem gerust contact op. Weten jullie, ook wij hebben het ontzettend druk met van alles en nog wat en ook wij zien er soms tegenop om te vergaderen … maar telkens waren we blij erbij geweest te zijn.

Nog een laatste oproep ! We vinden het onze taak als ouders van kinderen van De Kangoeroe om de warme sfeer van de school en het mooie pedagogische project van de school uit te dragen naar anderen en hen mee te delen : Wij zijn fier dat onze kinderen naar De Kangoeroe gaan ! Doen jullie dit ook ?