Welkom in onze school

Het gemeentebestuur richt in uw dorp een basisschool in. In een vertrouwde omgeving wordt uw kind opvoeding en onderwijs aangeboden, dat aansluit bij de eigen leefwereld. Zo vervreemdt uw kind niet van zijn eigen dorp of buurt en kan het opgroeien in een sfeer van openheid, samenhorigheid en ideologische keuzevrijheid. Ons schoolteam engageert zich om met een groot hart en veel toewijding voor kinderen het opvoedingswerk verder te zetten dat reeds in uw gezin gebeurt. Niemand is perfect maar weet steeds dat we het beste voor hebben met alle kinderen.

Wij heten alle kinderen en hun ouders dan ook hartelijk welkom op de

Gemeentelijke Basisschool De Kangoeroe

droppedImage_1