Inschrijving

Beste ouders,

weldra staat u met uw kleuter voor een schoolkeuze. Daarom richten we kennismakingsdagen in, bedoeld voor ouders met kleuters die op de leeftijd van 2,5 jaar naar school mogen. U kan dan als ouder vrijblijvend kennismaken met de school. Vanzelfsprekend is ook je kleuter welkom op deze kennismakingsdagen. Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Zij mogen dan op bij wet vastgelegde instapdata hun eerste schoolpasjes zetten: de eerste schooldag na elke zomer-, herfst-, kerst-, krokus-, paas- en hemelvaartvakantie en ook de eerste schooldag van februari (= teldag voor de scholen). Indien uw kind voor 1 februari reeds de leeftijd van 2,5 jaar bereikt heeft, maar u wenst uw kind nog niet naar school te sturen, dan kan u uw kind best toch al laten inschrijven. Lestijden worden immers berekend op het aantal ingeschreven kinderen op 1 februari. Inschrijven gebeurt met een officieel document, bij voorkeur de SIS-kaart maar ook een geboortebewijs, een inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas volstaan.

Schooljaar 2014-2015